Toiletwater wijziging regels

Gepubliceerd op 10 oktober, 2019

Na ruim 10 jaar intensieve lobby van HISWA Vereniging is het watersporters toegestaan om toiletwater zelf te zuiveren aan boord van hun pleziervaartuig. Bootbezitters mogen toiletwater namelijk niet zo maar overboord pompen. Dat werd in 2009 vastgelegd in het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Vuilwatertanks en droogkorrels waren tot nu toe de alternatieven. Daar komen nu zuiveringssystemen bij. Jeroen van den Heuvel, hoofd Ledenservice bij HISWA Vereniging: “Wij zijn blij dat de overheid de wet heeft aangepast. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat hanteerde daarbij de belangrijkste eisen uit de Zwemwaterrichtlijn als norm voor het filteren. Als daar aan wordt voldaan, mogen watersporters voortaan gezuiverd toiletwater lozen.”

Bericht van de Hiswa

Posted in Nieuws